Τα μερίδια στα οικόπεδα στην Κύπρο  μπορούν να μετατραπούν σε μικρότερα αυτοτελή οικόπεδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση άδειας διαχωρισμού και πιστοποιητικού έγκρισης από την αρμόδια Αρχή .

Η Μοσφιλωτή είναι χωριό της επαρχίας Λάρνακας στην Κύπρο και βρίσκεται μεταξύ τριών μεγάλων πόλεων Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας. Σε απόσταση 21 χιλιόμετρα από τη Λάρνακα, 22 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία και 44 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό.

Loading...