Προσοχή στην αγορά ακινήτου από πλειστηριασμό στη Κύπρο ακούστε ένα ζωντανό παράδειγμα, κάποιος αγόρασε ακίνητο στην Κύπρο απο πλειστηριασμό χωρίς να κάνει έρευνα αγοράς με τη βοήθεια κάποιου συμβούλου. Συγκεκριμένα έχει αγοράσει διαμέρισμα, αλλά το διαμέρισμα δεν μπορεί να το καρπωθεί ο ίδιος διότι είναι ενοικιασμένο με 200 ευρώ τον μήνα. Το συμβόλαιο μίσθωσης για το διαμέρισμα λήγει μετά από 30 έτη. Το χειρότερο όμως είναι ότι το συμβόλαιο μίσθωσης έχει δοθεί "και νόμιμα" στον προηγούμενο ιδιοκτήτη σαν προκαταβολή. Καταλάβετε πόση ζημιά έχει πάθει ο αγοραστής του διαμερίσματος στην Λευκωσία.

Τα μερίδια στα οικόπεδα στην Κύπρο  μπορούν να μετατραπούν σε μικρότερα αυτοτελή οικόπεδα κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση άδειας διαχωρισμού και πιστοποιητικού έγκρισης από την αρμόδια Αρχή .

Loading...