Τα νέα στην κτηματαγορά

Πωλήσεις/ανταλλαγές αποξενώσεις χαλίτικης κυβερνητικής γης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Πωλήσεις/ανταλλαγές αποξενώσεις χαλίτικης κυβερνητικής γης της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπό όρους και προϋποθέσεις και μόνον αν δεν χρειάζονται, δηλαδή δεν είναι χρήσιμα στο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση νόμου που κατατέθηκε στην βουλή προς διευκόλυνση των ιδιοκτητών που στην ιδιοκτησία τους γειτνιάζουν μικρές κρατικές ιδιοκτησίες , όπως ρυάκια, αργάκια, ποταμούς. Η πρόταση νόμου που κατατέθηκε στην κυβέρνηση να παραχωρεί, να ανταλλάζει ή να πωλεί ( να αποξενώνει ) οποιαδήποτε κρατική ιδιοκτησία όπως ρυάκι ποταμό, φυσικό υδραγωγό, αργάκι, μονοπάτι , δρόμο ή πεζοδρόμιο με σκοπό να διευκολύνει ιδιωτικές αναπτύξεις σε γειτνιάζουσα, παρακείμενα ακίνητα . Στην πρόταση νόμου τονίζεται ότι για να μπορεί να καταστεί δυνατή η παραχώρηση ή η πώληση αυτού του είδους ακίνητη ιδιοκτησία θα πρέπει να βεβαιωθεί από αρμόδιο ότι οι προαναφερθείσες ακίνητες ιδιοκτησίες (όπως ρυάκια, αργάκια, ποταμοί) δεν χρειάζονται και δεν είναι χρήσιμα για την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περισσότερα

Φ.π.α και Ακίνητα -O Μειωμένος Συντελεστής Φ.π.α για την κυρια κατοικία εχει περιορισμούς

Το 5% ΦΠΑ δεν μεταβιβάζεται – Διευκρινίσεις Τμήματος Φορολογίας για τις περιπτώσεις αποξένωσης πριν από τα 10 χρόνια Πολλά ήταν τα ερωτήματα που είχαν θέσει οι εμπλεκόμενοι φορείς σχετικά με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στις 18 Νοεμβρίου 2016 για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στην αγορά ή ανέγερση καινούργιας κατοικίας. Το Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο και δίδει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το ποιους καλύπτει η νέα νομοθεσία.

Περισσότερα
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ STAVRINOS-ESTATES.COM

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ STAVRINOS-ESTATES.COM

Ο ιδιοκτήτης του εκάστοτε ακινήτου καλείται να αποφασίσει εάν θα συνεργαστεί με κάποιο μεσιτικό γραφείο για την ανάδειξη και προώθηση του ακινήτου του προς πώληση / μίσθωση. Συνήθως οι ιδιοκτήτες όταν ξεκινάνε να πουλήσουν ένα ακίνητο θέλουν να γίνουν ξαφνικά μεσίτες, με στόχο να γλιτώσουν την μεσιτική αμοιβή. Το αποτέλεσμα είναι να «ταλαιπωρούν» το ακίνητο

Περισσότερα